Lotí ogba ogbolo

Kogi State University

Ákwí Wikipedia

Prince Abubakar Audu University,(ki odu kwobi ki Kogi State University) ki di Anyigba ojiane dakina local government area KOGI state, àbo Unyi òkòchè eiògbà Ki di Kogi, Nigeria. Òdò kumà bi-çhi 1999 ènè ki là bi chì governor éyi ejuodudu ojane KOGI state oñwu chi PrinceAbubakar Audu, onwu lachi gòmina eì kogi kwobi.[1] ègbà etitò kumà bi lè, odu ki Kogi State University, tàkumà rida ti Omonu Abubakar Audu University (PAAU) efu òdò 2002,[1] àbali kòfè ridàlè tàki gòminà eì etò kiwà lè ridà ti Kogi State University, (KSU) efu òdò 2003 Ibrahim Idris ownwu chènèki ridaodunwu ti Omonu Abubakar Audu University efu òdò 2020 Gòmina Alhaji Yahaya Adoza Bello efu ojima ènèyokwu Abubakar Audu.[1]

Professor S.K. Okwute (Professor eyi Chemistry) kwobi chi ènè utògbà unyi ukòchè (2000-2005) pkài àbàjoi kidàbi tu unyi ukòchè eì Abuja. Professor F.S. Idachaba (OFR), Professor of Agric-Economics, taki mòfègbà kwefu òdò 2005 ti 2008 and taki òdò ukòlòwu jò (F.S. Idachaba etèrè yenwu lugbo utene pkài ènwu àlàfà) tàki ukwu dòtu unyi. Professor I. Isah (Professor efu Chemical Pathology), ki dufu kwi Ahmadu Bello University, wZaria, mi nwa yu gbà efu ochu èkè ègwà efu òdò 2008, taķì Prof. Mohammed Abdulkadir efu Ado Bayero University gbu nwa nyu gba. ènè àròne nwu chì Professor Marietu Tenuche.[2]

efu òdò 2017 amènè òdà kìa deju ti àmènè utògba University (ASUU) eì KSU chànè àkànyà pkài gòminà oji ànè kogi tudu àlemàròmè òkò uchu wewei. gòmina eì ojànè kogi làchànè ulu ebu kàkiñi àmènè òlà òfè àmà àdi àmàkwò jujà bù oì le todu òfè tàkì mi òdà dùwu àmà dede kumà àlegudu tefunyi ukòchè tè ku mà mi ìgede kwà ki ènèdù ki ma chukòlò ki igbòmè ukòlò uchoì pkaì unwà ànyà tofo todu kà àmène titò kìwà.[3] Ali kíkpokpé ma Ló tí classí na kó ché ñwu, Agbòjí ojané Kogí gòminà Bello mí unyí úkoché Omonu Abubakar Audu University dù Kwé fù ASUU.[4][5][6][7][8]

Unyí Otakada[nwọ́che | nwó étéwn che]

Unyí Otakada Kí dí Unyí Úkoché chí efí odó 1999 ma bí nugò amí otakada kí dí efù unyì otakada lé tí Àdò-ókáà(1000)lé,amí manuscriptí í dó mó tí Àdò-méjó(8000) lé, amí otakada kù ma gwé tí Àdòméjó-Ólí mẹ́gwā(8500) lé, amí Otakada kuma kó efí égbá 16th century dabí Àdòmégwéfa.[9]

External links[nwọ́che | nwó étéwn che]

  1. 1.0 1.1 1.2 https://web.archive.org/web/20221006203054/https://ksu.edu.ng/About-us/#:~:text=Kogi%20State%20University's%20History&text=It%20was%20established%20in%201999,University%20in%202003%20(KSU).
  2. https://web.archive.org/web/20220829213748/https://ksu.edu.ng/personnel/professor-marietu-ohunene-tenuche/
  3. https://dailytrust.com/asuu-strike-out-of-school-children-other-issues-that-shaped-education-sector-in-2022/
  4. https://guardian.ng/news/governor-bans-asuu-in-kogi-state-university/
  5. https://guardian.ng/news/governor-bans-asuu-in-kogi-state-university/
  6. https://www.vanguardngr.com/2022/02/asuu-strike-coalition-hails-gov-yahaya-bello-paau-over-stable-calendar/
  7. https://newsdigest.ng/asuu-strike-kogi-varsity/
  8. https://dailytrust.com/prolonged-strike-how-state-varsities-are-pulling-out-of-asuu-struggle/
  9. https://web.archive.org/web/20230121195432/https://ksulibrary-edu.webs.com/